NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ES

CESTOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ES č. 998/2003

Od 1. října 2004 je podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 možné cestovat se zvířaty v zájmovém chovu pouze po splnění těchto podmínek :

 1. Mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které je přidělováno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře (soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci").
 2. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO). Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
  1. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
  2. nebo ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
 3. Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem. Zvíře musí být mikročipem označeno před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek.
 4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař (soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci") vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině.
  Velká Británie, Irsko a Malta požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země. ©védsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.
 5. Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.
  Velká Británie, Irsko, Kypr a Malta poradují ošetření proti echinokokóze (odčervení) 24 - 48 hodin před vstupem do země. Při vstupu do Finska musí být ošetření provedené ne více než 30 dní před vstupem do země a do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku. ©védsko vyžaduje ošetření provedené ne více než 10 dní před vstupem do země.
  Velká Británie, Irsko a Malta požadují ošetření proti klíšťatům 24 - 48 hodin před vstupem do země, přičemž k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům. Kypr má lhůtu na ošetření také 24 - 48 hodin před vstupem do země, je však vyžadováno ošetření přípravkem, který obsahuje účinnou látku fipronil.
 6. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině. Bližší informace naleznete zde(pdf, nové okno).